Praktische informatie 

Gesprek                       per uur 


-     individuele gesprekken duren gemiddeld een uur

-     relatiegesprekken gemiddeld 1,5 uur

€90


Studententarief          per uur€75

Praktische informatie:


Vergoedingen

Gestalttherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Het meest recente overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars vind je hier.

Sinds 2013 wordt relatietherapie niet meer vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat cliënten nu relatietherapie geheel uit eigen zak moeten betalen. Dit is een behoorlijke drempel voor velen om samen in therapie te gaan.

In veel gevallen komt een van de partners (of beiden) binnen een proces van relatietherapie meer individuele problematiek tegen. De behandeling daarvan komt dan wel in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.


Klacht- en tuchtrecht

Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op de website van de NVAGT


Praktijkgegevens:

KvK Zwolle 50952307


Privacybeleid

Uw privacy.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Voor organisatorische, administratieve of agendatechnische zaken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgfactuur.

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde 'gestalttherapie' ,'relatietherapie', etc.
 • de kosten van het consult

Tharros want hulp vragen vergt lef.

Roel Vonk, geregistreerd SKJ, maatschappelijkwerker en relatietherapeut.

Lid beroepsvereniging NVAGT.
Telefoon: 0639408037
Email: roelvonk@yahoo.com

AGB-code(s) Zorgverlener(s) : 90-041574AGB-code praktijk : 90-50400
Inschrijfnr kvk 50952307.

IBAN NL57INGB0006026768 tnv R.A.Vonk 'tHarde.