SUPERVISIE LVSC

Supervisie, hoe werkt het...

Supervisie is een aan beroepsmatig functioneren gerelateerde vorm van begeleiding, die gericht is op het leren van werkervaringen- met nadruk op ervaringsleren. Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren: de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant verbetert. Uit: Supervisiekunde, meerperspectivisch (2015)

Voor wie

Voor (aankomende) professionals met relatiegericht werk die persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van hun werkzaamheden, o.a. op het gebied van medische zorg, politie en justitie, geestelijke zorg, pastoraat, onderwijs en leidinggeven. In supervisie leer je als professional van je eigen praktijkervaringen door erop te reflecteren, deze te analyseren, en conclusies te trekken voor het eigen handelen. Wie een supervisietraject ingaat, heeft de wens om te groeien in genegenheid, begrip, kunde en durf. Je wordt je meer bewust van de relatie tussen je grondhouding en beroepshouding.